Voor de procedure ‘Aangifteplichtige ziekten’ kun u de link hieronder volgen:
Procedure ‘Aangifteplichtige ziekten’

Voor een overzicht van het RIVM met actuele informatie rondom infectieziekten kunt u hier klikken.

Voor de meest recente informatie over MRSA eradicatie behandeling verwijzen wij u naar de website van het MMBZ.

Voor de meest recente versie Intramurale Richtlijnen Antimicrobiële Therapie verwijzen wij u naar www.mmbz.nl/irat.