Als laboratoriumorganisatie volgen wij de Tarifering Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), mits schriftelijk anders afgesproken. Dit zijn integrale tarieven (kostendeel + honorariumdeel).

Binnen het ziekenhuis worden DOT’s gedeclareerd per ziektebeeld. Dit is een met de verzekeraar afgesproken totaaltarief waarbinnen onderzoeken versleuteld zijn. Voor eerstelijnszorg volgen wij de vigerende NZa-tarieven. Deze kosten worden in eerste instantie door uw ziektekostenverzekeraar betaald die uiteraard een eigen risico deel aan u zal doorbelasten.

Voor onderlinge dienstverlening volgen wij ook de vigerende NZa-tarieven.

Voor het overzicht van de tarieven voor 2024, klik hier.