Ter voorkoming van verspreiding infectieziekten

Volgens de Wet Publieke Gezondheid bent u verplicht bepaalde infectieziekten aan de GGD te melden. Het doel hiervan is het voorkomen van (internationale) verspreiding van infectieziekten. De procedure ‘Aangifteplichtige ziekten’ is opgesteld door de Maatschap Artsen-Microbioloog Brabant/Zeeland (MAMBZ) om het regionale beleid te optimaliseren en eenduidig te maken.

Verdeling van verantwoordelijkheden

Zowel u, als behandelend arts, als het medisch microbiologisch laboratorium zijn verplicht infectieziekten te melden aan de GGD. De GGD adviseert de burgemeester over de bestrijdingsmaatregelen tegen B1-, B2- en C-ziekten. Gaat het om een A-ziekte? Dan valt het nemen van dergelijke maatregelen onder de verantwoordelijkheid van de minister van VWS.

Huidige regelgeving aangifteplicht

  • Alle ziekten worden voortaan door zowel de behandelend arts als door het laboratorium bij de GGD gemeld
  • Alle ziekten worden op naam van de patiënt gemeld
  • Een arts dient een van mens-op-mensoverdraagbare infectieziekte, waarvan de oorzaak niet vastgesteld kan worden, zonder uitstel te melden bij de GGD
  • Een in een praktijk ongewone verheffing van een niet-meldingsplichtige infectieziekte, die gevaar op kan leveren voor de volksgezondheid, moet gemeld worden aan de GGD
  • De GGD kan na melding opdracht geven aan het laboratorium tot nader onderzoek van de betreffende ziekteverwekker

Procedure ‘Aangifteplichtige ziekten’ downloaden

Voor de procedure aangifteplicht ziekten verwijzen wij u naar de RIVM website.