Medische microbiologie richt zich op het vaststellen en behandelen van infectieziekten. Deze kunnen worden veroorzaakt door bacteriën, virussen, schimmels of parasieten. Als uw arts denkt dat uw ziekte door een infectie wordt veroorzaakt, neemt hij materiaal bij u af, zoals bloed, pus of urine. Het microbiologisch laboratorium onderzoekt dit materiaal. Een medisch specialist die zich in medische microbiologie heeft gespecialiseerd wordt een arts-microbioloog genoemd.

Microvida staat voor optimale dienstverlening op het gebied van medische microbiologie: diagnostiek, behandeladviezen en ondersteuning op het gebied van Infectiepreventie. Ons ambitieniveau is hoog, de patiënt staat centraal en vakmanschap, innovatie en efficiëntie kenmerken onze organisatie. Van daaruit hebben wij ook onze kernwaarden gedefinieerd: passie voor het vak, compassie voor de patiënt en innovatie binnen het vakgebied.

Nationale faam in schimmelkunde en onderzoek in het kader van infectiepreventie

Op regionaal niveau voeren wij bacteriologisch, virologisch, parasitair en serologisch onderzoek uit. Op het gebied van mycologisch onderzoek genieten we landelijke faam. Slechts enkele laboratoria in Nederland voeren schimmelonderzoek op topniveau uit.

Het laboratorium gevestigd op de locatie in Breda (Amphia), heeft zich in de afgelopen jaren in toenemende mate ontwikkeld als innovator en koploper op het gebied van infectiepreventie en bestrijding van antimicrobiële resistentie. Zo heeft een van de artsen-microbiologen een leerstoel op dat gebied, is het Amphia de leidende partij van een groot Europees project (Interreg) en is het Amphia in 2016 door de minister aangewezen als coördinator van de AMR-zorgregio Brabant. Er is een RGS deelopleiding medische microbiologie en de afdeling microbiologie doet veel aan translationeel wetenschappelijk onderzoek. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de STZ status van het Amphia.

Snelle en betrouwbare diagnoses

Onze afdeling moleculaire diagnostiek breidt zich snel uit met nieuwe DNA/RNA- testen. Deze innovatieve vorm van diagnostiek is sneller, specifieker en betrouwbaarder dan traditionele methoden. U ontvangt de diagnose vaak binnen 24 uur met een betrouwbaarheid van > 99%. Die zekerheid vormt de perfecte basis van de behandeling van uw patiënt.

Waardegedreven diagnostiek en advisering

De missie van het medisch microbiologisch laboratorium, in enge zin, is het uitvoeren van microbiologische bepalingen voor de aanvrager in een optimale verhouding tussen kwaliteit van de output en inzet van de middelen die hiervoor nodig zijn. De waarde voor de patiënt is hierin leidend. “Hoe kan op zo kort mogelijke termijn, op de meest effectieve wijze, het medisch beleid voor betrokkene worden ingezet?” is de vraag die centraal staat in de aanvragen vanuit de tweede lijn.

In het verlengde van de missie van het laboratorium hebben de artsen-microbioloog als missie hun bijdrage te leveren aan zinvolle en zuinige zorg. Zinvol, door een adequate inrichting van het diagnostisch microbiologisch pallet. Waarbij adequaat dan is bepaald door de ontwikkeling in de vraag en wat nodig is in het kader van een goede volksgezondheid in de regio (rol naar de GGD in het kader van de algemene volksgezondheid). En zuinig, door analyses te maken van het aanvraaggedrag van de poortvakken en hen gevraagd en ongevraagd te adviseren over de mogelijkheden tot optimalisatie in de microbiologische diagnostiek. Deze houding geldt naar alle aanvragende partijen.

Samenwerking regionale ziekenhuizen

Wij werken nauw samen met het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (Goes) en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (Tilburg). Met twaalf artsen-microbioloog vormen we de Maatschap Artsen-Microbioloog Brabant/Zeeland (MAMBZ). Wij nemen voor elkaar waar, kopen centraal testapparatuur in, verdelen onze testcapaciteit, wisselen kennis en ervaring uit en creëren opleidingsmogelijkheden.