Medische microbiologie richt zich op het vaststellen en behandelen van infectieziekten. Deze kunnen worden veroorzaakt door bacteriën, virussen, schimmels of parasieten. Als uw arts denkt dat uw ziekte door een infectie wordt veroorzaakt, neemt hij materiaal bij u af, zoals bloed, pus of urine. Het microbiologisch laboratorium onderzoekt dit materiaal. Een medisch specialist die zich in medische microbiologie heeft gespecialiseerd wordt een arts-microbioloog genoemd.

Medische immunologie richt zich op laboratoriumonderzoek bij immunologische ziekten, auto-immuunziekten, allergische ziekten en lymfoproliferatieve ziekten.
Monitoring van immuun modulerende geneesmiddelen hoort hier ook bij. Door dit laboratoriumonderzoek wordt inzicht verkregen in het (dis)functioneren van het immuunsysteem en/of de effectiviteit van behandeling. Ook hiervoor neemt de arts materiaal bij u af, dit kan bloed zijn maar ook beenmerg, hersenvocht, biopten etc. Het immunologisch laboratorium onderzoekt of uw immuunsysteem naar behoren werkt en waar de oorzaak ligt als dit niet het geval is. Een medisch immunoloog heeft zich gespecialiseerd in de medische immunologie.

Microvida staat voor optimale dienstverlening op het gebied van medische microbiologie en immunologie: diagnostiek, behandeladviezen en ondersteuning op het gebied van Infectiepreventie en immunologie. Ons ambitieniveau is hoog, de patiënt staat centraal en vakmanschap, innovatie en efficiëntie kenmerken onze organisatie. Van daaruit hebben wij ook onze kernwaarden gedefinieerd: passie voor het vak, compassie voor de patiënt en innovatie binnen het vakgebied.

Nationale faam in schimmelkunde en onderzoek in het kader van infectiepreventie

Op regionaal niveau voeren wij bacteriologisch, mycobacteriologisch, virologisch, parasitair, serologisch en immunologisch onderzoek uit. Op het gebied van mycologisch onderzoek genieten we landelijke faam. Slechts enkele laboratoria in Nederland voeren schimmelonderzoek op topniveau uit.

Snelle en betrouwbare diagnoses

Onze afdeling moleculaire diagnostiek breidt zich snel uit met nieuwe DNA/RNA- testen. Deze innovatieve vorm van diagnostiek is sneller, specifieker en betrouwbaarder dan traditionele methoden. U ontvangt de diagnose vaak binnen 24 uur met een betrouwbaarheid van > 99%. Die zekerheid vormt de perfecte basis van de behandeling van uw patiënt.

Waardegedreven diagnostiek en advisering

De missie van ons laboratorium, in enge zin, is het uitvoeren van microbiologische en immunologische bepalingen voor de aanvrager in een optimale verhouding tussen kwaliteit van de output en inzet van de middelen die hiervoor nodig zijn. De waarde voor de patiënt is hierin leidend. “Hoe kan op zo kort mogelijke termijn, op de meest effectieve wijze, het medisch beleid voor betrokkene worden ingezet?” is de vraag die centraal staat in de aanvragen vanuit de tweede lijn.

In het verlengde van de missie van het laboratorium hebben de artsen-microbioloog en medische immunologen als missie hun bijdrage te leveren aan zinvolle en zuinige zorg. Zinvol, door een adequate inrichting van het diagnostisch microbiologisch pallet. Waarbij adequaat dan is bepaald door de ontwikkeling in de vraag en wat nodig is in het kader van een goede volksgezondheid in de regio (rol naar de GGD in het kader van de algemene volksgezondheid). En zuinig, door analyses te maken van het aanvraaggedrag van de poortvakken en hen gevraagd en ongevraagd te adviseren over de mogelijkheden tot optimalisatie in de microbiologische en immunologische diagnostiek. Deze houding geldt naar alle aanvragende partijen.

Samenwerking regionale ziekenhuizen

Wij werken nauw samen met het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (Goes). Met twaalf artsen-microbioloog vormen we de Maatschap Artsen-Microbioloog Brabant/Zeeland (MAMBZ). In deze regio zijn tevens twee immunologen werkzaam. Binnen dit team nemen wij voor elkaar waar, kopen centraal testapparatuur in, verdelen onze testcapaciteit, wisselen kennis en ervaring uit en creëren opleidingsmogelijkheden.