De Raad voor Accreditatie bevordert de kwaliteit van laboratoriumonderzoek en accrediteert laboratoria in de gezondheidszorg.

Als Microvida zijn wij nog niet geaccrediteerd onder één nummer, maar voor alle afzonderlijke locaties gelden nog steeds de desbetreffende accreditaties:

Locatie Breda: Stichting Amphia, M115 (RVA website)

Locatie Roosendaal: Stichting Medische Microbiologie, M096 (RVA website)

Locatie Terneuzen: Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen, M125 (RVA website)

Locatie Tilburg: Stichting ElisabethTweesteden Ziekenhuis, M133 (RVA website)

Het streven van Microvida is in oktober 2021 op te gaan voor 1 M-nummer geldig voor alle locaties met 1 scope van accreditatie en de daarbij behorende verrichtingenlijst.

Op dit moment zijn alle locaties geaccrediteerd volgens de norm ISO 15189:2012. Deze normen richten zich met name op de deskundigheid, onpartijdigheid, onafhankelijkheid en verbetercultuur van conformiteitbeoordelende organisaties. Deze norm wordt in vrijwel alle landen wereldwijd geaccepteerd.