Per 1-1-2022 zijn de 4 locaties van Microvida gezamenlijk door de Raad voor Accreditatie (RvA)  geaccrediteerd onder nummer M133 (Testen) (RvA-website)

Deze locaties zijn:
Locatie Amphia, Breda
Locatie Bravis, Roosendaal
Locatie ETZ, Tilburg
Locatie ZorgSaam, Terneuzen

Bij de scope van accreditatie behoort de volgende Verrichtingenlijst.

De RvA accrediteert laboratoria in de gezondheidszorg volgens de NEN en ISO 15189:2012 norm.
Deze norm richt zich met name op de deskundigheid, onpartijdigheid, onafhankelijkheid en verbetercultuur van conformiteit beoordelende organisaties. Deze norm wordt in vrijwel alle landen wereldwijd geaccepteerd.