Een parasiet is een micro-organisme, dat zich ontwikkelt door een ander levend organisme te gebruiken: een gastheer. De meeste parasieten leven in het maag-darmkanaal van een mens of dier. Parasitaire infecties komen in het gematigde, koele Nederland minder vaak voor dan in de warme (sub)tropen. Ook komen we ze niet zo vaak tegen als bacteriële of virale infecties. Bij parasitaire infecties ontbreken vaak ziekteverschijnselen.

Hoe ontstaat een parasitaire infectie?

Veel parasitaire infecties worden veroorzaakt door parasieten die niet in Nederland voorkomen. Parasitaire infecties worden vaak in het buitenland opgelopen. Het aantal importinfecties groeit door de toename van het internationale reisverkeer, de toename van parasitaire infecties in de tropen en de groter wordende resistentie tegen geneesmiddelen.

Welke parasitaire infecties zijn er?

Er zijn veel soorten parasitaire infecties mogelijk, enkele (bekende) voorbeelden hiervan zijn:

  • parasieten die malaria, slaapziekte en toxoplasmose veroorzaken
  • hoofdluizen
  • schaamluizen
  • vlooien
  • mijten
  • wormen en cysten
  • lintwormen

Wat houdt parasitair onderzoek in?

Afhankelijk van het type infectie neemt uw arts bloed of ander lichaamsmateriaal bij u af, of levert u urine of ontlasting in. Onze analisten onderzoeken dit materiaal op de aanwezigheid van ziekmakende parasieten. Ook bepalen zij hoe gevoelig de parasieten voor medicijnen zijn. Op basis van de onderzoeksresultaten stellen wij een diagnose en adviseren wij uw huisarts over uw behandelplan.