Onze werkwijze

Op het afgenomen materiaal wordt onderzoek verricht waarmee inzicht wordt verkregen in het (dis)functioneren van het immuunsysteem en/of de effectiviteit van behandeling. Dit draagt bij aan de diagnose van immunologische ziekten zoals immuundeficiënties, auto-immuunziekten, allergische ziekten en lymfoproliferatieve ziekten. Monitoring van immuunmodulerende geneesmiddelen hoort hier ook bij.

Onderzoek op basis van serologie

Naast cytokine- en complementonderzoek vormen antistofbepalingen het merendeel van de serologie. Deze testen dienen bijvoorbeeld als screening naar de status van het immuunsysteem waarbij vervolgens verder onderzoek kan worden verricht.

Onderzoek op basis van leukocyten

Hematologische maligniteiten worden onderzocht door onderzoek te verrichten op leukocyten middels flowcytometrie. Ook in het kader van functieonderzoek worden deze cellen gebruikt.

Onderzoek op basis van DNA

Congenitale immunologische afwijkingen kunnen met verschillende panels worden gescreend.

Meer informatie?

Het toepassingsgebied van medische immunologie breidt zich snel uit. Steeds meer testen kunnen uitgevoerd worden waarmee steeds meer immunologische ziekten accuraat in beeld worden gebracht. Wilt u meer weten over medische immunologie? Bel 013-2216646 (ETZ)