Medische microbiologie is het medisch specialisme dat zich bezig houdt met het opsporen, diagnosticeren en behandelen van aandoeningen die veroorzaakt worden door micro-organismen.

Wat zijn micro-organismen?

Alle levende wezens bestaan uit cellen. Cellen zijn de zeer kleine basisdeeltjes van het leven. Het zijn de kleinste levensstructuren die basislevensprocessen uit kunnen voeren zoals het opnemen van voedingsstoffen en het uitscheiden van afval. Cellen kun je alleen bekijken met een microscoop. Over het algemeen bestaan micro-organismen uit één cel en ze worden dan ook vaak eencellige organismen genoemd.

Er zijn verschillende deelgebieden te onderscheiden in de medische microbiologie