• Alles
  • Algemeen

Microvida: NEN ISO 15189:2012 geaccrediteerd onder 1 M-nummer: Testen RvA M133

De afgelopen jaren heeft Microvida naar één kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) gewerkt. Met deze beoordeling wil Microvida de individuele accreditaties per locatie intrekken en de activiteiten onder één van de 4 M-nummers voortzetten: M133

Microvida bereidt zich voor op het nieuwe coronavirus (COVID-19, voorheen bekend als 2019-nCoV)

Zoals u in de actualiteiten heeft kunnen vernemen circuleert er momenteel een nieuw coronavirus (COVID-19, eerder bekend als 2019-nCoV)  in Wuhan, China. De kans op import van COVID-19 in Nederland wordt nog steeds klein geacht, maar deze kan toenemen indien de circulatie van het virus op grote schaal gaat plaatsvinden. De situatie wordt nauwlettend gemonitord, o.a. door de WHO.

Detectie van humane coronavirussen in respiratoire materialen

Om te voorzien in een nog completere diagnostiek van de – in NL- meest voorkomende virale infecties, zal per 6 januari 2020 dit viraal respiratoir pakket uitgebreid worden met een humaan coronavirus PCR, die de humaan coronavirus typen OC43, 229E, NL63 en HKU1 kan detecteren. Ter verduidelijking: typen SARS, MERS en COVID-19 worden dus niet gedetecteerd middels deze PCR.

VGZ: DB definitief regievoerder integrale diagnostiek

Zorgverzekeraar VGZ heeft op 7 november jl. definitief Diagnostiek Brabant (DB) aangewezen als regievoerder voor eerstelijnslaboratoriumdiagnostiek en trombosezorg vanaf 2020 in de GHOR-regio’s Midden- en West-Brabant en Zeeland. Eerstelijnslaboratoriumdiagnostiek omvat bloedonderzoek en onderzoek van ander lichaamsmateriaal, bijvoorbeeld weefsel of urine.

Microbioom onderzoek met IS-pro

Sinds kort is IS-pro (InterSpace Profiling) beschikbaar binnen Microvida. Met deze techniek kan men de fragmentlengte van het 16S-23S ribosomaal DNA analyseren. De lengte hiervan blijkt specifiek voor bacteriële soorten, door deze te meten kan men dus determineren.

Microvida implementeert als eerste in Europa het nieuwe BD SynapsysTM Middleware platform

Dit nieuwe middleware platform maakt het mogelijk om in real-time en op een zeer gebruiksvriendelijke  manier inzicht te krijgen in de bloedkweek diagnostiek, de kwaliteit te monitoren en indien nodig bij te sturen. Microvida is het eerste laboratorium in Europa dat met dit nieuwe systeem werkt.

Nieuwe assay Galactomannan LFA

In aanvulling op de reeds gebruikte kwantitatieve galactomannan test op basis van een ELISA techniek heeft Microvida nu ook een kwalitatieve galactomannan test op basis van een Lateral Flow Assay (LFA) beschikbaar.

(RIVM) Inf@ct: Mazelen in Nederlandse gezondsheidszorg

Er zijn in Nederland 10 patiënten met mazelen gemeld van 1 januari tot 14 maart 2019. Dit is meer dan in voorgaande jaren: in dezelfde periode in de jaren 2015 tot en met 2018 werden maximaal 2 mazelenpatiënten gemeld. De meeste patiënten die tot nu toe – in 2019 – gemeld werden, zijn in het buitenland besmet geraakt. Voor zover bekend, is bij twee patiënten sprake van secundaire transmissie.
Bron: Inf@ct, RIVM, auteurs: Margreet te Wierik, Helma Ruijs, Albert Vollaard, Fleur Meerstadt, Corien Swaan

Samenwerking tussen Bravis, Microvida en Diagnostiek Brabant

Donderdag 13 december 2018 hebben het Bravis ziekenhuis, Microvida en Diagnostiek Brabant (DB) een samenwerkingsovereenkomst getekend. Bravis levert eerstelijnsdiagnostiek aan huisartsen en wil haar kwaliteit van dienstverlening verbeteren en heeft in DB een partner gevonden om dit te bereiken.

Introductie Influenza sneldiagnostiek

Binnen Microvida bestaat vanaf heden de mogelijkheid om Influenza sneldiagnostiek aan te vragen. De procedure en techniek zijn op alle locaties van Microvida identiek. Binnen een test wordt gekeken naar de aanwezigheid van Influenza type A, Influenza type B en het Respiratoir Syncytieel virus (RSV).

Nieuwe diagnostiek voor enteropathogene Escherichia coli

Escherichia coli (E.coli) is een bekende darmbacterie, waar Microvida al geruime tijd diagnostiek naar doet. Binnen de E. coli groep dient men onderscheid te maken tussen de non-pathogene en pathogene varianten. Een infectie met E.coli kan asymptomatisch verlopen, zich beperken tot milde diarree of bloederige diarree veroorzaken.

Tienervaccinatie tegen meningokokkenziekte van start – RIVM

Bron: RIVM
Vanaf half september ontvangen jongeren, geboren tussen 1 mei en 31 december 2004 een uitnodiging voor een vaccinatie tegen meningokokkenziekte. Met de slogan Deel dit niet met je vrienden. Haal die prik tegen meningokokkenziekte nodigen het RIVM en de jeugdgezondheidsorganisaties jongeren uit deze vaccinatie te halen.

BN DeStem: is onderzoek urine en ontlasting niet erg vies?

“Bacteriën zijn net mensen, ze kunnen je verrassen.” Onder deze kop verscheen vandaag een artikel in BN DeStem over de werkzaamheden van de afdeling Medische Microbiologie (Microvida). De verslaggever liep een ochtend mee en keek haar ogen uit.

Start van het enterovirus seizoen

Het RIVM meldt deze week dat het enteroseizoen begonnen is. Ook bij Microvida zien we een verheffing van het aantal positieve materialen op enterovirussen.

Griepcijfers

Sinds de laatste week van 2017 is er in Nederland officieel sprake van een griepepidemie (Influenza). Microvida merkt dit doordat het aantal aanvragen op Influenza flink is toegenomen ten opzichte van de periode voor de epidemie.

Scabiës-PCR bij uitbraken binnen zorgorganisaties

Vooral in zorgcentra is het belangrijk om bewoners bij wie de diagnose mogelijk scabiës is gesteld, te onderzoeken om dit al dan niet te bevestigen.

Introductie ZorgDomein

Voortaan kunnen huisartsen ook laborders voor Microbiologie (MMB) bij Bravis aanvragen via ZorgDomein. Dit kan samen met orders voor PA en klinische chemie (KCHL).
Het huidige papieren 1e lijns aanvraagformulier mag voorlopig nog gebruikt blijven worden.

Drie laboratoria bundelen krachten onder noemer Microvida

Vanaf 1 juli 2017 bundelen de laboratoria voor Microbiologie van het Bravis Ziekenhuis, het Amphia Ziekenhuis en ZorgSaam, hun krachten. De laboratoria gaan samen verder onder de noemer Microvida.

i-4-1 Health

In de grensstreek Vlaanderen-Nederland werken 9 ziekenhuizen, 7 publieke gezondheidsdiensten, 7 kennisinstellingen en 3 bedrijven samen aan het i-4-1-Health project. Dit project richt zich op infectiepreventie en het bestrijden van antibioticaresistentie bij mens en dier (One Health) door middel van onderzoek en innovatie.