Met iedere interne en externe aanvrager, die bij Microvida laboratoriumonderzoek laten verrichten, gaat Microvida een ongeschreven dienstverleningsovereenkomst aan.

Deze overeenkomst houdt in dat de klant er verzekerd van kan zijn dat:

 • onduidelijkheden betreffende de aanvraag of aanvrager opgehelderd  voor de analyse wordt verricht
 • bij twijfel of de analyse zinvol is, in het kader van de vraagstelling, er overleg volgt
 • de onderzoeksresultaten op een duidelijke, traceerbare en ondubbelzinnige wijze worden gepresenteerd aan de aanvrager en waar nodig advies arts-microbioloog
 • de doorlooptijd op voorhand bekend is en redelijkerwijs aansluit bij de verwachting van de klant
 • uitslagen worden gerapporteerd op één van de volgende manieren:
  1. Direct in EPD(ZIS) voor de specialist (direct nadat de uitslag bekend is)
  2. Direct in het HIS via edifactberichten van zorgmail.nl (iedere 15 minuten)
  3. Rapportage op papier die via PostNL verstuurd wordt
  Telefonisch worden geen uitslagen verstrekt
 • Microvida geen analyses verricht waarvoor het geen expertise, kunde of capaciteit in huis heeft
 • de verrichtingen door daartoe bevoegd en bekwaam personeel worden uitgevoerd
 • de toegepaste analysemethode passend is voor de vraagstelling
 • de gerapporteerde onderzoeksresultaten aansluiten bij de vraagstelling
 • de aanvrager op de hoogte wordt gesteld van belangrijke afwijkingen, die van invloed kunnen zijn op het gebruik van de laboratoriumresultaten
 • de aanvrager aan de uitslag kan herkennen welke onderzoeken door derden zijn verricht
 • de aanvrager kan herkennen welke laboratoriumonderzoeken niet onder de RvA-accreditatie vallen
 • Microvida bij ontvangst van materialen controleert of deze voldoen aan de criteria voor het onderzoek (geen lekkage, juiste bewaarcondities, transporttijd, geschiktheid). Indien hier afwijkingen in worden geconstateerd, wordt  de aanvrager of diens waarnemer geïnformeerd (telefonisch of een opmerking op/bij de (voorlopige) uitslag)
 • veranderingen in de diagnostiek die van belang kunnen zijn voor de kwaliteit van het onderzoek (testmethode, transportconditie, soort materiaal, etc) bijtijds aan de aanvragers worden gemeld via de website
 • Voor de algemene voorwaarden diagnostiek, klik hier