Het medisch microbiologisch onderzoek m.b.v. kweek bestaat in het algemeen uit 6 stappen:

  1. macroscopie: het beoordelen van het uiterlijk van patiëntenmateriaal;
  2. microscopie: het maken van een Gram-preparaat van patiëntenmateriaal;
  3. kweek: het vermenigvuldigen van micro-organismen bij 35-37°C;
  4. identificatie: het determineren van micro-organismen;
  5. gevoeligheidsbepaling: het bepalen van de gevoeligheid voor antibiotica van micro-organismen;
  6. advies: het adviseren van een adequate behandeling (soort antibiotica, dosis en duur).

Onderzoek op basis van kweek

De meest voorkomende, traditionele onderzoeksmethode is het kweken van micro-organismen. Deze methode wordt het meest gebruikt voor bacteriën en schimmels.

Onderzoek op basis van DNA/RNA-bepaling

Een innovatieve, sterk groeiende methode van direct onderzoek is de DNA/RNA-bepaling. Bij deze onderzoeksvorm passen we PCR-technieken toe om DNA/RNA te kopiëren en aan te tonen. Zo kunnen we vaststellen of er genetisch materiaal van micro-organismen in patiëntenmateriaal aanwezig is. Deze vorm van diagnostiek wordt moleculaire diagnostiek genoemd.

Onderzoek op basis van antistofbepaling

Soms lukt het niet een micro-organisme via direct onderzoek aan te tonen. We gaan dan indirect op zoek naar specifieke lichaamsreacties op de ziekteverwekker. De aanwezigheid van antigenen en antistoffen bewijst dat een patiënt een infectieziekte heeft (gehad). Dit indirecte onderzoek kan pas in een later stadium gebeuren, omdat het lichaam meerdere dagen nodig heeft om antistoffen te maken.

Meer informatie?

Heeft u vragen over onze werkwijze? Bel 076 – 595 3015 (Amphia), 088 – 706 8314 (Bravis), 013 – 221 2260 (ETZ) of 0115 – 688 700 (ZorgSaam).