Naam | omschrijving

Wondkweek

Methode

kweek op bacteriën, gisten (en schimmels)

Monstermateriaal

uitstrijk (wond)

Afnamemateriaal

eSwab

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

2 dagen

Referentiewaarde

Opmerkingen

Bij groei van micro-organismen wordt er een determinatie en resistentiebepaling verricht.