Naam | omschrijving

Wond, kweek (pathogene micro-organismen)

Ziektebeeld

Organisme

Pathogene micro-organismen

Methode

kweek op bacteriën, gisten, schimmels

Monstermateriaal

uitstrijk (wond)

Afnamemateriaal

e-Swab

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

2 dagen

Referentiewaarde

Opmerkingen

Bij groei van pathogene micro-organismen wordt er een determinatie en resistentiebepaling verricht.  Als extra onderzoek aanvraagbaar: Actinomyces spp. Mycobacteriën Nocardia spp.