Naam | omschrijving

West Nile virus

Ziektebeeld

Organisme

Methode

Monstermateriaal

stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Onderzoeksduur

Referentiewaarde

Opmerkingen

Onderzoek wordt uitgevoerd door Erasmus MC, Unit klinische virologie, ISO 15189 geaccrediteerd: nr. M109. Adres voor evt. koerier Wytemaweg 80, 3015 CN Rotterdam. Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.