Naam | omschrijving

West Nile virus

Ziektebeeld

Organisme

Methode

Monstermateriaal

stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Frequentie

Onderzoeksduur

Referentiewaarde

Opmerkingen

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.