Naam | omschrijving

TSH receptor antistoffen (TSI)

Ziektebeeld

Organisme

Methode

Solidphase Luminiscentie Immunoassay

Monstermateriaal

stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

TSI: <0.55 U/L, negatief  >=0.55 U/L, positief

Opmerkingen