Naam | omschrijving

TSH receptor antistoffen (TSI)

Ziektebeeld

Organisme

Methode

Solidphase Luminiscentie Immunoassay

Monstermateriaal

stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Zie opmerking

Opmerkingen

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C. Vanaf 1 december 2016 worden de TSH-receptor antistoffen bepaald met een nieuwe test. Deze test meet stimulerende antistoffen gericht tegen TSH-receptor en is positief boven 0.55 IU/L (afkapwaarde voor de ziekte van Graves). Zie ook www.lmmi.nl. TSI: <0.55 U/L, negatief  >=0.55 U/L, positief