Naam | omschrijving

Trichomonas vaginalis (PCR, uitstrijk)

Ziektebeeld

Organisme

Trichomonas vaginalis

Methode

Polymerase Chain Reaction (kwalitatief)

Monstermateriaal

uitstrijk
uitstrijk (cervix)
uitstrijk (genitaal)

Afnamemateriaal

e-Swab

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Geen Trichomonas vaginalis DNA aangetoond

Opmerkingen