Naam | omschrijving

Treponema pallidum DNA

Methode

PCR

Monstermateriaal

Uitstrijk (Genitaal, keel)
Liquor
Vocht

Afnamemateriaal

eSwab (Uitstrijk)
Steriele buis (Liquor)
Container (Vocht)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Geen Treponema pallidum DNA aangetoond

Opmerkingen

Geen