Naam | omschrijving

Treponema pallidum (Lues PCR, keel, genitaal of wond)

Ziektebeeld

Organisme

Treponema pallidum

Methode

Polymerase Chain Reaction (kwalitatief)

Monstermateriaal

uitstrijk (genitaal)
uitstrijk (keel)
uitstrijk (wond)

Afnamemateriaal

e-Swab

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Geen T.pallidum DNA aangetoond

Opmerkingen