Naam | omschrijving

Toxoplasma gondii (PCR, liquor of oogvocht)

Ziektebeeld

Organisme

Toxoplasma gondii

Methode

Polymerase Chain Reaction (kwalitatief)

Monstermateriaal

liquor
oogvocht

Afnamemateriaal

Buis (liquor)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Geen toxoplasma DNA aangetoond

Opmerkingen