Naam | omschrijving

Toxoplasma gondii (IgG/IgM)

Ziektebeeld

Organisme

Toxoplasma gondii

Methode

antistofbepaling, chemiluminescentie (CLIA)

Monstermateriaal

stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Zie opmerking

Opmerkingen

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.   Toxoplasma IgG: <6.5 [IU]/mL, negatief >= 6.5 en <8 [IU]/mL, grenswaarde >= 8 [IU]/mL, positief   Toxoplasma IgM: <0.9 {ratio}, negatief >=0.9 en <1.1 {ratio}, grenswaarde >=1.1 {ratio}, positief