Naam | omschrijving

Toxocara canis-catis (serologie)

Ziektebeeld

Organisme

Toxocara

Methode

antistofbepaling, Enzyme-linked Immunosorbent assay (ELISA)

Monstermateriaal

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Frequentie

1x per 2 weken

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

<1:40 , negatief

Opmerkingen

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.