Naam | omschrijving

Toxocara canis-catis (serologie)

Ziektebeeld

Organisme

Toxocara

Methode

antistofbepaling, Enzyme-linked Immunosorbent assay (ELISA)

Monstermateriaal

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

1x per 2 weken

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

<1:40 , negatief

Opmerkingen

Onderzoek wordt uitgevoerd door RIVM, centrum IDS, Medische microbiologie, ISO 15189 geaccrediteerd: nr. M288. Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.