Naam | omschrijving

Spijtserum

Methode

Monstermateriaal

Serum

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stol)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

Opmerkingen

Materiaal wordt gedurende 1 jaar bewaard bij -20°C.