Naam | omschrijving

Spijtserum

Ziektebeeld

Organisme

Methode

Monstermateriaal

stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

Materiaal wordt gedurende 1 jaar bewaard bij -20°C.

Referentiewaarde

Opmerkingen