Naam | omschrijving

Spijtliquor

Methode

Monstermateriaal

liquor

Afnamemateriaal

Steriele buis

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

Opmerkingen

Materiaal wordt gedurende 1 jaar bewaard bij -20°C.