Naam | omschrijving

Spijtliquor

Ziektebeeld

Organisme

Methode

Monstermateriaal

liquor

Afnamemateriaal

Buis (liquor)

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

Materiaal wordt gedurende 1 jaar bewaard bij -20°C.

Referentiewaarde

Opmerkingen