Naam | omschrijving

Sclerodermie-blot

Ziektebeeld

Organisme

Methode

Line-blot

Monstermateriaal

stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Negatief

Opmerkingen

Indicatie: Bij verdenking op SSc kan bij negatief resultaat van reguliere anti-ENA aanvullend een uitgebreider SSc-geassocieerd anti-ENA panel aangevraagd worden (sclerodermieblot)