Naam | omschrijving

Sclerodermie-blot

Ziektebeeld

Organisme

Methode

Line-blot

Monstermateriaal

stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Negatief

Opmerkingen

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven: bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C. Indicatie: Bij verdenking op SSc kan bij negatief resultaat van reguliere anti-ENA aanvullend een uitgebreider SSc-geassocieerd anti-ENA panel aangevraagd worden (sclerodermieblot)