Naam | omschrijving
SARS-CoV-2 virus RNA

Methode

PCR

Monstermateriaal

Uitstrijk (keel/neus)
Diepere luchtwegen
Feces

Afname materiaal

eSwab (Uitstrijk)
Container (Diepere luchtwegen)
Fecescontainer met lepeltje

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarden:

Geen SARS-CoV2 RNA aangetoond

Opmerkingen

Is onderdeel van een pakket:
Adenovirus
Influenza A virus
Influenza B virus
hMPV
Parainfluenza 1 t/m 4
SARS-CoV2 virus
Rhinovirus
RSV