Naam | omschrijving

Rhinovirus RNA

Methode

PCR

Monstermateriaal

Uitstrijk (Keel)
Naspharynxspoelsel
Diepere luchtwegen

Afnamemateriaal

eSwab (Uitstrijk)
Container (Diepere luchtewegen)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Geen Rhinovirus RNA aangetoond

Opmerkingen

Is onderdeel van een pakket:
Adenovirus
Influenza A virus
Influenza B virus
hMPV
Parainfluenza 1 t/m 4
SARS-CoV2 virus
Rhinovirus
RSV