Naam | omschrijving

Pariëtale cellen autoantistoffen

Ziektebeeld

Organisme

Methode

autoimmuunfluorescentie

Monstermateriaal

stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

negatief

Opmerkingen