Naam | omschrijving
Neus, kweek (pathogene micro-organismen)

Methode

Screening op dragerschap Staphylococcus aureus

Monstermateriaal

Uitstrijk (neus)

Afnamemateriaal

eSwab

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

2 dagen

Referentiewaarde

 

Opmerkingen