Naam | omschrijving
Mazelenvirus (PCR, keel)

Methode

PCR

Monstermateriaal

Uitstrijk (keel)

Afnamemateriaal

eSwab

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Opmerkingen