Naam | omschrijving
Mazelenvirus RNA

Methode

PCR (kwalitatief)

Monstermateriaal

Uitstrijk (keel, oog)
Urine
Liquor

Afnamemateriaal

eSwab (Uitstrijk)
Container (Urine)
Steriele buis (Liquor)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Geen Mazelenvirus RNA aangetoond

Opmerkingen

Geen