Naam | omschrijving
IgA (Immuunglobuline)

Methode

Nefelometrie

Monstermateriaal

Stolbloed (bloedbuis)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Zie opmerking

Opmerkingen

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.

Referentiewaarden:

Leeftijdsgroep IgA concentratie
0 – 2 weken <0.16 g/L
0.5 – 4 maanden 0.06-0.57 g/L
4 – 6 maanden 0.08-0.90  g/L
6 maanden – 2 jaar 0.16-1.1  g/L
2 – 6 jaar 0.19-2.2 g/L
6 -16 jaar 0.54-3.6 g/L
>= 16 jaar 0.70-4.0 g/L
  • Indien uitslag < 0,07 g/l, dan volgt onderzoek door Sanquin te Amsterdam