Naam | omschrijving
Hepatitis C virus RNA genotypering

Methode

PCR

Monstermateriaal

EDTA-bloed

Afnamemateriaal

Bloedbuis (EDTA)

Bewaarcondities

max 24 uur bij 15-30°C en 48 uur bij 2-8°C

Frequentie

1x per 2 weken

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Opmerkingen

Opgestuurd via Microvida locatie Amphia, Breda naar Erasmus Rotterdam.