Naam | omschrijving
Hepatitis B virus (na vaccinatie)(HBsAb)

Methode

Antistofbepaling, CMIA

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Waarden boven 10 IE/l worden als beschermend tegen Hepatitis B beschouwd

Opmerking

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven: Voor langere opslag centrifugeren (5 min. 1500xg) opslaan en vervoeren bij -20°C.

Als na vaccinatie de anti-HBs-titer < 100 IE/L is, dan dient bij werkers in de gezondheidszorg gehandeld te worden overeenkomstig de richtlijn Preventie Iatrogene Hepatitis B. Zie www.Hepatitis.nl