Naam | omschrijving
Helicobacter pylori, resistentie (PCR, nav positieve PCR)

Methode

PCR

Monstermateriaal

Biopt maag
Biopt

Afnamemateriaal

Container

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Opmerkingen

Deze bepaling wordt uitgevoerd buiten de scope van de accreditatie