Naam | omschrijving

Helicobacter pylori, resistentie

Methode

Sequencing

Monstermateriaal

Biopt maag
Biopt

Afnamemateriaal

Container

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Geen met Claritromycine resistentie geassocieerde mutatie aangetoond

Opmerkingen

Enkel uitgevoerd indien Helicobacter pylori wordt aangetoond