Naam | omschrijving

Groep B streptokokken kweek

Methode

Kweek op Streptococcus agalactiae

Monstermateriaal

Uitstrijk (genitaliën)
Urine

 

Afnamemateriaal

eSwab (genitaliën)
Boorzuurbuis/container (urine)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Opmerkingen

Bij groei van Streptococcus agalactiae wordt een resistentiebepaling verricht.