Naam | omschrijving
Granulocyten auto-antistoffen (neutrofiele antistoffen tegen granulocyten)(granulocyten alloantistoffen)

Methode

Immuunfluorescentie

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)
Bloed (EDTA)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)
Bloedbuis (EDTA)

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Onderzoeksduur

14 dagen

Referentiewaarde

Opmerkingen

Alleen na telefonisch overleg uitgevoerd door: Sanquin, Plesmanlaan 125, 1066 CX Amsterdam. Dagelijks transport via Medische Microbiologie mogelijk, monsters voor 14.00 uur afleveren. Niet op vrijdag insturen.