Naam | omschrijving
Granulocyten auto-antistoffen (neutrofiele antistoffen tegen granulocyten)(granulocyten alloantistoffen)

Methode

Immuunfluorescentie

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)
Bloed (EDTA)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)
Bloedbuis (EDTA)

Frequentie

Onderzoeksduur

14 dagen

Referentiewaarde

Opmerkingen

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.