Naam | omschrijving
Genitaal/Fluor, kweek (pathogene micro-organismen)

Methode

Kweek op bacteriën, gisten, schimmels

Monstermateriaal

Uitstrijk genitaal

Afnamemateriaal

eSwab

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

2 dagen

Referentiewaarde

Opmerkingen

Bij groei van pathogene micro-organismen wordt er een determinatie en resistentiebepaling verricht m.u.v. Gardnerella vaginalis.