Naam | omschrijving
Enterovirus RNA

Methode

PCR (kwalitatief)

Monstermateriaal

Blaasjesvocht
Uitstrijk (huid, mond, neus, oog, keel)
Feces
Liquor
Diepere luchtwegen

Afnamemateriaal

eSwab (Uitstrijk)
Fecescontainer met lepeltje
Steriele buis (Liquor)
Container (Diepere luchtwegen)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Geen Enterovirus RNA aangetoond

Opmerking

Enterovirus wordt altijd icm Parechovirus bepaald.
Indien aangetoond wordt typering ingezet.