Naam | omschrijving

Enteroparasieten bij HIV (feces)

Ziektebeeld

Organisme

Methode

microscopie

Monstermateriaal

feces

Afnamemateriaal

Fecescontainer (met lepeltje)

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

Referentiewaarde

Opmerkingen