Naam | omschrijving

Delta antigeen

Ziektebeeld

Organisme

Methode

antistofbepaling, Enzyme-linked Immunosorbent assay (ELISA)

Monstermateriaal

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Onderzoeksduur

1 week

Referentiewaarde

niet aantoonbaar

Opmerkingen

uitgevoerd door: Sanquin, Plesmanlaan 125, 1066 CX AMSTERDAM. Dagelijks transport via Medische Microbiologie mogelijk, monsters voor 14.00 uur afleveren Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.