Naam | omschrijving
CAPD-vloeistof, kweek (pathogene micro-organismen)

Methode

Kweek op bacteriën, gisten en schimmels

Monstermateriaal

CAPD-vloeistof

Afnamemateriaal

Container

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

4 dagen

Referentiewaarde

Opmerkingen

Bij groei van micro-organismen wordt er een determinatie en resistentiebepaling verricht.