Naam | omschrijving
CAPD-vloeistof, kweek (pathogene micro-organismen)

Methode

Banale kweek

Monstermateriaal

CAPD-vloeistof

Afnamemateriaal

Steriel container
Bloedkweekflesjes aeroob en anaeroob

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

5 dagen

Referentiewaarde

Opmerkingen

Bij groei van micro-organismen wordt er een determinatie en resistentiebepaling verricht.