Naam | omschrijving
Brucella species

Methode

CLIA

Monstermateriaal

Serum

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stol)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

< 0.9 (index): Negatief
0.9 – 1.1 (index): Grenswaarde
>1.1 (index): Positief

Opmerkingen

Graag 2e serummonster insturen 14 dagen na het eerste serummonster.