Naam | omschrijving
Brucella species

Organisme

Brucella abortus
Brucella melitensis

Methode

Agglutinatiereactie

Monstermateriaal

Serologie: stolbloed

Afnamemateriaal

Serologie: bloedbuis

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

2 dagen

Referentiewaarde

Referentiewaarde:
titer <1:20,  uitslag: negatief
titer >=1:20 en <1:80  uitslag: grenswaarde
titer >=1:80 uitslag: positief

Opmerkingen

Voor afname contact opnemen met arts-microbioloog.

Graag 2e serummonster insturen 14 dagen na het eerste serummonster.

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.