Naam | omschrijving

Aspergillus species determinatie (PCR, BAL)

Methode

PCR

Monstermateriaal

Broncheo alveolaire lavage (BAL)

Afnamemateriaal

Container

Frequentie

2x er week

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

A. species niet aangetoond

Opmerkingen

Bij het aantonen van Aspergillus fumigatus wordt een resistentie PCR ingezet.