Naam | omschrijving

Aspergillus terreus PCR

Methode

PCR (kwalitatief)

Monstermateriaal

Diepere luchtwegen

Afnamemateriaal

Container

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Geen Aspergilllus terreur DNA aangetoond

Opmerkingen

Geen