Naam | omschrijving

Aspergillus fumigatus Azolen resistentie mutaties

Methode

PCR

Monstermateriaal

Diepere luchtwegen

Afnamemateriaal

Container

Frequentie

2 x per week

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Genotypisch geen azolen resistentie aangetoond

Opmerkingen

Azolen resistentie mutatie wordt alleen bepaald indien Aspergillus DNA is aangetoond