Naam | omschrijving

ZnT8 antistoffen

Methode

ELISA

Monstermateriaal

Serum

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stol)

Frequentie

Wekelijks

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

<10 neg; >=10 pos (U/ml)

Opmerkingen

Geen