Naam | omschrijving

Endomysium (Coeliakie)

Ziektebeeld

Organisme

Methode

immuunfluorescentie

Monstermateriaal

stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

negatief

Opmerkingen

Naast Endomysium IgA wordt altijd tTG IgA bepaald. Indien er sprake is van IgA deficiëntie, dan worden IgG antistoffen bepaald. Dat onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.