Naam | omschrijving

Dialyse

Ziektebeeld

Organisme

Methode

antistofbepaling

Monstermateriaal

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

negatief

Opmerkingen

Indien een of meerdere uitslagen positief zijn, volgt confirmatieonderzoek. Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven: Voor langere opslag centrifugeren (5 min. 1500xg) opslaan en vervoeren bij -20°C.