Medisch microbiologisch onderzoek wordt meestal aangevraagd door de behandelend arts van de patiënt. Ook een verpleeghuisarts, keuringsarts, GG&GD-arts of afdeling Hygiëne en Infectiepreventie van een ziekenhuis kunnen een onderzoek aanvragen.

De aanvrager stuurt het patiëntenmateriaal, inclusief het ingevulde aanvraagformulier, naar ons laboratorium. Ook patiënten kunnen het materiaal inclusief aanvraagformulier bij het laboratorium afgeven.

Voor meer informatie over (het ontvangen van) aanvraagformulieren vragen wij u contact op te nemen.

Locatie Amphia: 076 – 595 3015
Locatie Bravis: 088 – 706 8314
Locatie ZorgSaam: 0115 – 688 700
Locatie ETZ: 013 – 221 2260