Medisch microbiologisch onderzoek wordt meestal aangevraagd door de behandelend arts van de patiënt. Ook een verpleeghuisarts, keuringsarts, GG&GD-arts of afdeling Hygiëne en Infectiepreventie van een ziekenhuis kunnen een onderzoek aanvragen.

De aanvrager stuurt het patiëntenmateriaal, inclusief het ingevulde aanvraagformulier, naar ons laboratorium. Ook patiënten kunnen het materiaal inclusief aanvraagformulier bij het laboratorium afgeven.

Voor het algemeen aanvraagformulier Microvida klikt u hier.