Naam | omschrijving

Treponema pallidum (Lues, serologie)

Ziektebeeld

Organisme

Treponema pallidum

Methode

antistofbepaling, chemiluminescentie (CLIA)

Monstermateriaal

stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Treponema screen: <0.9 {ratio}, negatief >=0.9 en <1.1 {ratio}, grenswaarde >=1.1 {ratio}, positief

Opmerkingen

Indien positief, worden als confirmatietesten RPR en Lues blot bepaald (frequentie dagelijks)