Naam | omschrijving

Treponema pallidum (Lues) serologie

Methode

CLIA

Monstermateriaal

Serum

Afnamemateriaal

Bloedbuis (Stol)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Treponema screen:
<0.9 {ratio}, negatief
>=0.9 en <1.1 {ratio}, grenswaarde
>=1.1 {ratio}, positief

Opmerkingen

Indien positief, worden als confirmatietesten RPR en Lues blot bepaald (frequentie dagelijks)