Naam | omschrijving
Malaria (parasieten)

Methode

Microscopie

Monstermateriaal

EDTA-bloed

Afnamemateriaal

Bloedbuis (EDTA)

Bewaarcondities

Meteen na afname opsturen naar het laboratorium

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

 

Opmerkingen

Bellen dat er een malaria onderzoek onderweg is!

Materiaal dient uiterlijk 1 uur na afname aangeboden te worden op het laboratorium

Vermeldt altijd:

* Tijdstip van monsterafname

* Reisgebied

* Profylaxe gebruikt Ja/Nee