Naam | omschrijving
Malaria (parasieten)

Methode

Microscopie

Monstermateriaal

EDTA-bloed

Afnamemateriaal

Bloedbuis (EDTA)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

 

Opmerkingen

Altijd bellen wanneer materiaal naar het laboratorium wordt gestuurd.

Vermeldt altijd:

* Tijdstip van monsterafname

* Reisgebied

* Profylaxe gebruikt Ja/Nee