Naam | omschrijving

Ascaris lumbricoides (PCR)

Methode

Feces

Monstermateriaal

Feces

Afnamemateriaal

Container

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Geen Ascaris lumbricoides DNA aangetoond