Naam | omschrijving
GAD65 antistoffen

Methode

ELISA

Monstermateriaal

Serum

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stol)

Frequentie

Wekelijks

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

<10 neg; >=10 pos (IU/ml)

Opmerking

Indien sterk positief (>120 IU/ml) bij neuronale vraagstelling automatisch titratie.