Naam | omschrijving

Zink transporter 8 (ZnT8) antistoffen

Ziektebeeld

Organisme

Methode

Antistofbepaling, Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)

Monstermateriaal

stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Frequentie

1 x per week (dinsdag)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

< 10 U/ml, negatief

>= 10 U/ml: positief

Opmerkingen