Naam | omschrijving

Zink transporter 8 (ZnT8) antistoffen

Ziektebeeld

Organisme

Methode

Monstermateriaal

stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Onderzoeksduur

1-2 weken

Referentiewaarde

Opmerkingen

Onderzoek wordt uitgevoerd door Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum B.V. Medische Laboratoria, ISO 15189 geaccrediteerd: nr. M087. Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.